fbpx

โหลดฟรี อ่านฟรี สำหรับเอกสารข้อมูลจาก WHO

ฉบับ 15 May 2023 | Guideline

เอกสารเกี่ยวกับ สารให้ความหวานจาก WHO ฉบับเต็ม ที่มีข้อมูลน่าสนใจสำหรับอ่านประกอบความรู้การกินคีโตได้เป็นอย่างดี

โต้งเอง บุคคลที่พยายามเล่าเรื่องที่คนไม่รู้เรื่อง ให้รู้เรื่อง แม้บางทีคนที่อยากให้รู้เรื่อง จะอ่าน/ฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ตาม