fbpx

คัมภีร์ Keto Sloth เหมาะกับคนที่ต้องการรื้อฟื้นพื้นฐานคีโตใหม่ ทำความเข้าใจในแบบง่ายๆ ค่อยเป็นค่อยไป เน้นการใช้ชีวิตประจำวันได้ เข้าสังคมได้ ใช้สินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ ยึดหลักคีโตที่แก่นแท้ ไม่เติมแต่งเปลือก ให้ใช้ชีวิตยากจนเกินไป ไม่เน้นความอู้หูว ลดได้ 20โล ใน7วัน แม้บางคนจะทำมันได้จริงๆด้วยคัมภีร์นี้ก็ตาม พระท่านว่าอย่าอวดอุตริ ค่อยๆปฎิบัติไปแล้วสุขภาพที่ดีจะมาพร้อมรูปร่างที่ดีเอง
เป็นที่แน่นอนว่าคุณจะไม่ได้พบการฟาสไข่ หรือแม้แต่ฟาสแก้กรรม ในนี้ แต่จะเทียบในเหตุและผลให้เข้าใจว่าทำไมไม่ต้องทำมัน
คุณจะไม่ได้เจอการซดไขมัน การใส่ลงในเครื่องดื่ม การราดลงอาหาร ด้วยความหวังผลให้ ไขมันถึง ไม่ใช่จากความมีรสนิยมสูง
คุณจะไมไ่ด้เจอการสนับสนุน ไส้กรอกแดง อาหารใส่สีจัดๆ หรือวัตถุดิบไร้คุณภาพ แต่จะอธิบายให้ว่ามันคืออะไร แล้วไปตัดสินใจเอง
คุณจะได้เจอแต่การกินอาหารที่เป็นอาหาร ได้สารอาหาร แร่ธาตุ วิตามิน ที่คู่ควรกับการมีสุขภาพที่ดี ไม่มีกฎข้อบังคับ ไม่ได้มุ่งหาคาร์บ 0

ถ้าไม่รีบ ก็ค่อยๆตามอ่านได้ เพราะคนเขียนก็ไม่ได้รีบอะไรเหมือนกัน sloth มันทั้งฝูงนี่แหละ