fbpx

การอ่านค่าผลเลือดที่แสดงความเสี่ยงต่อโรค NCDS (รุ่นทดลอง alpha 2)

โปรแกรมนี้เป็นเพียงการคำนวนตามสูตรเท่านั้น การวินิจฉัยควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ ผู้พัฒนาโปรแกรมไม่สามารถบ่งชี้อาการของโรค หรือทำการรักษาใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ผลที่ได้เพื่อสำหรับประมาณการเท่านั้น กรุณาอย่าหยุดยาหรือรักษาอาการใดๆด้วยตัวท่านเอง โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง… เฮา บ่เกี่ยวเด้อ

สำหรับเนื้อหารายละเอียดเพื่อการศึกษาข้อมูลแต่ละตัว สามารถดูได้จาก link นี้ https://siripun.com/2021/05/22/ncdbloodtest/