fbpx

บอกเล่า90+1 เทป13 :
แฟชั่นยุค 90 กับ พวกพิธีกรบอกเล่า90+1

โต้งเอง บุคคลที่พยายามเล่าเรื่องที่คนไม่รู้เรื่อง ให้รู้เรื่อง แม้บางทีคนที่อยากให้รู้เรื่อง จะอ่าน/ฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ตาม