fbpx

สรุปภาวะตลาดคีโตในปี 2023 รวมถึงพูดคุยหนทางปรับปรุงในปี 2024 เพื่อประคับประคองให้ไปในเชิงบวก สำหรับภาวะตลาดคีโตที่หลายๆคนให้ความเห็นว่า “ขาลง”

เอาจริงๆผมอยากให้มองว่า คีโตยังไม่ mass แบบขีดสุด ดังนั้นจะยังคงมีตลาดใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลา ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า สิ่งที่เราพูดคุยกันนั้น มีจุดใดที่สามารถนำไปเป็นประโยชน์ได้ครับ

โต้งเอง บุคคลที่พยายามเล่าเรื่องที่คนไม่รู้เรื่อง ให้รู้เรื่อง แม้บางทีคนที่อยากให้รู้เรื่อง จะอ่าน/ฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ตาม